Σχολικό Έτος 2017-18

Διευθυντής : Νισύριος Ιωάννης

Α1   Αντωνιάδου Αικατερίνη 

Α2   Χουλουιλίδου Κυριακή

Β1   Κόμπου Αικατερίνη 

Β2   Κουρμά Αναστασία

Γ1   Κατακαλέα Ειρήνη

Γ2   Ζωγράφου Κων/να

Γ3   Μαναρά Κυριακή

Δ1   Κρασουδάκη Ιωάννα

Δ2   Σουρή Θεοδώρα

Ε1   Καράμπελα Ευγενία

Ε2   Σακελλαρίδης Γεώργιος

ΣΤ1 Μουσάδης Κων/νος

ΣΤ2 Χαραυγή Χριστίνα

Αγγλικά:  Σταυριανάκη Μαρία

Φ.Αγωγή:  Καρακλά Παναγιώτα

Γαλλικά:  Μπαρτσώτα Δήμητρα 

ΤΠΕ:  Ασκητής Νικόλαος - Κούτρης Θεόδωρος

Σχολικό Έτος 2016-17

Διευθυντής Μουσάδης Κων/νος

Α1 Κόμπου Αικατερίνη 

Α2 Κουρμά Αναστασία

Β1 Ζωγράφου Κων/να

Β2 Κατακαλέα Ειρήνη

Β3 Σταματέλλου Αποστολία

Γ1 Κρασουδάκη Ιωάννα

Γ2 Σουρή Θεοδώρα

Δ1 Καραπαναγιώτη Κων/να

Δ2 Μαναρά Κυριακή

Ε1 Σακελλαρίδης Γεώργιος

Ε2 Χαραυγή Χριστίνα

ΣΤ1 Καράμπελα Ευγενία

ΣΤ2 Χουλουιλίδου Κυριακή

Αγγλικά Σταυριανάκη Μαρία

Φ.Αγωγή Παρασκευούδη Ευδοξία

Γαλλικά Μπαρτσώτα Δήμητρα

ΤΠΕ  Ασκητής Νικόλαος - Κούτρης Θεόδωρος

Εικαστικά Κόγκα Ανθή